Droga

Jeżeli czytasz te słowa, to oznacza, że z jakiegoś istotnego powodu idąc własną drogą, dotarłeś właśnie w to miejsce. Być może jest coś, co odbiera Ci spokój coś, co domaga się Twojej uwagi.

Krocząc przez życie, przemierzamy różne ścieżki. Czasami to, co przed nami jawi się jako proste i oczywiste, ale bywa też, że poruszamy się mozolnie, czasami cierpimy z powodu utknięcia czy impasu, tracimy orientację lub siły, by iść dalej. Długimi miesiącami tkwimy
na rozdrożu albo kręcimy się w kółko. Innym razem biegniemy tak szybko, że gubimy to co ważne, nierzadko bezpowrotnie.

Jeśli czujesz, że na swojej drodze napotkałaś/napotkałeś przeszkody, którym nie możesz sprostać, potrzebujesz pomocy i jeśli przyjąć, że terapia to wspólna wyprawa, a przy tym uznasz, że możemy Ci w niej towarzyszyć lub pomóc – Zapraszamy.

Psychoanaliza to pełna pasji droga poznawania siebie
i sposób pomagania innym.

Nowa idea - nowa formuła
- pracownia Psychoanalityczna

Zespół i forma działania Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej „Droga” jest w trakcie reorganizacji.

Wiele lat temu, wspólnie z Marcinem Wiśniewskim powołaliśmy do życia przedsięwzięcie pod nazwą Pracownia Psychoanalityczna. Pierwotnie naszym celem było prowadzenie seminariów dla psychoterapeutów oraz wspieranie ośrodków psychoterapii pracujących na pierwszej linii frontu, przede wszystkim ośrodków pracujących w ramach NFZ.

Lata doświadczeń z tamtego okresu zaowocowały ideą powołania wspólnie prowadzonego ośrodka psychoterapii. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić w życie nasz pomysł, łącząc go z działaniem Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej Droga.

Ośrodek, przez jakiś czas będzie funkcjonował pod tym szyldem do czasu przygotowania znaku, strony i wizerunku Pracowni Psychoanalitycznej.

Zmienia się nieco skład zespołu. Przede wszystkim dołącza Marcin Wiśniewski jako współwłaściciel, oraz Aleksandra Mięsiak. W składzie zespołu pozostają: Zuzanna Kowalska, Katarzyna Leszczyńska oraz Łukasz Jędrych. Do czasu utworzenia nowej strony, będziemy korzystali ze zmodyfikowane strony Ośrodka Droga.

Piotr Dworczyk
Marcin Wiśniewski

kim jesteśmy?

Zespół Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej „Droga” tworzą psychoterapeuci psychoanalityczni z Polski i Ukrainy.

Każdy z nas przeszedł długotrwałe szkolenie wsparte wymagającym treningiem własnym. 
Z doświadczenia wiemy, co to impas, bezsilność, utknięcie i ile wysiłku czasem potrzeba by ruszyć z miejsca, ale znamy również radość rozwoju i doświadczania wewnętrznej wolności. Istotą szkolenia terapeuty psychoanalitycznego jest zdobywanie wiedzy przez doświadczenie, pokora, wytrwałość i wiara.

W jakich sprawach warto się do nas zgłaszać?

  • Pracujemy z osobami doświadczającymi przygnębienia czy zastoju.
  • Tymi, którzy cierpią z powodu zagubienia.
  • Z osobami, które nie mogą znaleźć swojej drogi, dobrego związku, czy dobrej samotności, swojego miejsca w życiu, albo też cierpią,
    nie mogąc nadać swojemu życiu znaczenia.
  • Z tymi, których przytłacza życie i wymogi współczesnego świata.

     

    Szczególną uwagę poświęcamy tak zwanym Młodym Dorosłym, tym, którzy stoją na progu życia, wobec problemów określenia własnych wyborów i własnej drogi.

Jak pracujemy?

Proponujemy kilka możliwych opcji:

Cykl konsultacji

Podstawową formą pomocy w naszym ośrodku jest cykl 3-4 konsultacji. Nie wszystkie osoby zgłaszające się po pomoc potrzebują psychoterapii, a jeśli tak, to niekoniecznie psychoterapii psychoanalitycznej. Czasami spotkanie z terapeutą pozwala rozpoznać sytuację wewnętrzną, nazwać problemy i uruchomić naturalne siły rozwojowe i jest wystarczającą formą pomocy. Cykl konsultacji, ma w swoim założeniu, określić bieżący stan osoby i ewentualnie prowadzić do wyboru optymalnej formy pracy terapeutycznej lub farmakoterapii. Efektem tej wstępnej formuły może być, ale nie musi, wskazanie do podjęcia terapii, w tym terapii psychoanalitycznej.

Konsultacje do terapii psychoanalitycznej

Jeśli zgłaszają się do nas osoby poszukujące psychoterapii psychoanalitycznej, ponieważ wcześniej zdobyły wiedzę na temat takiej formy pracy, proponujemy konsultację ukierunkowaną na określenie źródeł cierpienia, konfliktów, problemów czy impasu. Z reguły konsultacja odbywa się
u psychoterapeuty, u którego dana osoba podejmie terapię, choć może zdarzyć się, że w wyniku konsultacji zgłaszająca się osoba zostaje skierowana do kogoś z zespołu lub spoza zespołu. Konsultacja do terapii psychoanalitycznej to również cykl kilku spotkań.

Psychoterapia psychoanalityczna

Każda z osób pracujących w zespole przygotowana jest do prowadzenia długoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej.

Psychoterapia psychoanalityczne jest intensywną formą pracy. Spotkania odbywają się w stałych porach z częstotliwością 2-3 sesji w tygodniu. Intensywność ta wynika z założenia, że zmiana struktury psychicznej odbywa się w wyniku powolnego procesu, tak jak nasze charaktery ukształtowane zostały raczej przez wieloletnie doświadczenia emocjonalne niż jednorazowe przeżycia i zdarzenia.

Celem terapii psychoanalitycznej jest rozumienie siebie, a nie sama zmiana. Jest ona jedynie produktem ubocznym procesu rozumienia siebie. Proces taki można przyrównać do nauki gry na instrumencie czy nauki języka. Tyle że instrumentem jest własne życie i umysł, a językiem – język emocji.

Terapia psychoanalityczne jest zarówno metodą leczenia jak i drogą rozwoju. Jest wymagającym przedsięwzięciem i jednocześnie inwestycją. Naszym zdaniem — dobrą inwestycją.

Jak pracujemy?

Uważnie, spokojnie, z pasją, a przede wszystkim w zespole.

zespół ośrodka droga:

piotr dworczyk

Współwłaściciel ośrodka

Piotr Dworczyk Ośrodek DROGA Psychoterapia Psychoanaliza Warszawa

Jestem psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz International Psychoanalytical Assaciation, psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję klinicznie z młodzieżą i dorosłymi od ponad 30-tu lat. Od wielu lat prowadzę seminaria oraz sprawuję opiekę merytoryczną nad różnymi zespołami terapeutów. W tym roku postanowiłem otworzyć własny ośrodek. Dlaczego? Po pierwsze swoje pierwsze kroki jako psychoterapeuta stawiałem pracując w zespołach, czy to Ośrodka „Monar” w czasach, kiedy swoją wiedzą dzielił sięz nami Marek Kotański, potem w zespole Laboratorium Psychoedukacji. Po drugie praca w zespole jest, moim zdaniem niezbędnym etapem rozwoju psychoterapeuty, zabezpiecza nas przed błądzeniem i samotnością. Jest wreszcie trzeci powód – uznałem, że warto dzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem z grupą osób zainteresowanych rozwojem zawodowym i wspólną pracą.

Aleksandra Mięsiak

Aleksandra Mięsiak

Jestem psychoterapeutką młodzieży i młodych dorosłych.
Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne realizowane przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja.
Staż psychoterapeutyczny odbyłam w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Swoją pracę psychoterapeutyczną postrzegam jako uważne towarzyszenie młodemu człowiekowi w drodze budowania tożsamości i niezależności.

zuzanna kowalska

Zuzanna Kowalska Ośrodek DROGA Psychoterapia Psychoanaliza Warszawa

Jestem psychologiem i kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Moje zainteresowanie psychoanalizą i istnieniem nieświadomego obszaru ludzkiej psychiki zrodziło się już podczas studiów, po których zdecydowałam się wziąć udział w Studium Psychoterapii Analitycznej.
Pracuję psychoterapeutycznie z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi, mam również 5-letnie doświadczenie pracy psychologicznej w placówkach oświatowych.
W Ośrodku pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Doceniam, że mogę być członkiem Zespołu Ośrodka, ponieważ wierzę, że praktyka psychoterapii psychoanalitycznej jest Drogą, którą dobrze iść razem.

łukasz jędrych

Łukasz Jędrych Ośrodek DROGA Psychoterapia Psychoanaliza Warszawa

Jestem psychologiem, kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zaciekawiony głębią psychoanalitycznego myślenia ukończyłem trudne i wymagające szkolenie w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej, które pozwoliło mi lepiej rozumieć złożoność ludzkiej psychiki oraz fenomen nieświadomości i przez to zajmować się problemami, które blokują rozwój człowieka. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, która wkracza w okres dojrzałości. Po doświadczeniach pracy klinicznej na oddziałach szpitalnych oraz w poradniach i ośrodkach zdrowia psychicznego dołączyłem do zespołu Ośrodka, by móc wspólnie podążać Drogą rozwoju zawodowego i wspólnie tworzyć miejsce pomocy pacjentom.

Anzhela Kasian

Я психолог із України. У цій професії понад 15 років. Навчаючись в університеті на факультеті „психологія”, мене захопила дослідницька робота і протягом 5 років працювала над кандидатською дисертацією. У своїй роботі використовую різні підходи.

Психоаналітичний підхід є для мене фундаментальним у розумінні несвідомих процесів людини. Я проводжу індивідуальні консультації, працюю з дітьми та їхніми батьками. Консультирую подружні пари як системний терапевт. Проводжу семінари та лекції з метою популяризації психоаналітичних знань для людей, які цікавляться таємницями людської психіки.

Проводжу також безкоштовні консультації для українців(4 год. на тиждень), які перебувають у тяжкому емоційному стані у зв’язку з воєнними діями в Україні. Моя робота в команді Центру, це можливість перебувати в одному професійному просторі, який об’єднує колег однією метою – допомога людям.

Jestem psychologiem z Ukrainy. Pracuje w zawodzie ponad 15 lat. Podczas studiów na Wydziale Psychologii, zainteresowała mnie praca badawcza i przez 5 lat pracowałam nad pracą doktorską. W mojej pracy wykorzystuję różne podejścia.

Podejście psychoanalityczne jest dla mnie fundamentalnym w zrozumieniu nieświadomych procesów człowieka. Prowadzę indywidualne konsultacje, pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Prowadze indywidualne konsultacje małżeństwom jako specjalistka w terapii systemowej. Prowadzę warsztaty i lekcje mające na celu popularyzację wiedzy psychoanalitycznej dla osób zainteresowanych tajemnicami ludzkiej psychiki.

Prowadzę również bezpłatne konsultacje dla obywateli Ukrainy (4 godz. w tygodniu), którzy są w ciężkim stanie emocjonalnym w związku z wojną na Ukrainie. Moja praca w zespole Ośrodka to możliwość przebywania w jednej przestrzeni zawodowej, która łączy kolegów w jednym celu — pomocy ludziom.

Katarzyna Leszczyńska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką psychoanalityczną, członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Moje zainteresowanie psychoanaliza wyłoniło się z poczucia braku i wzrastającej świadomości, że wiedza, którą zdobyłam podczas studiów psychologicznych i wcześniejszych szkoleń, nie jest wystarczająca, nie pozwala badać obszarów psychiki, które najgłębiej chowamy, a tym samym tych, które najbardziej potrzebują zostać zobaczone i uznane.

W poszukiwaniu głębszego zrozumienia i znaczenia nieświadomych konfliktów ukończyłam Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej i liczne szkolenia uzupełniające, między innymi z zakresu psychosomatyki czy seksualności prowadzone przez Instytut Studiów Psychoanalitycznych Hanny Segal.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą wkraczającą w okres dorosłości. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając staże w domu dziecka, poradniach zdrowia psychicznego i na oddziałach psychiatrycznych.

Zarówno kształcenie się w zawodzie terapeuty jak i psychoterapię psychoanalityczną spostrzegam jako Drogę. Dołączyłam do zespołu ośrodka ze względu na świadomość tego, jak ważne są osoby, które towarzyszą na tej drodze i jak ważne jest to, by kierunek, w którym idziemy, był przemyślany i wybrany świadomie.

Olena Sedelnykova

Олена Седельникова

Я психоаналітичний психотерапевт, психiатр за фахом, дійсний член Украінської Асоціації Психоаналітичної Психотерапії, кандідат УПО (програма Study-group Ukraine для IPA), тренінг-терапевт та супервізор УАПП.
Маю досвід праці лікарем-психотерапевтом та психіатром в психо-неврологичних клініках Украіни. Працюю психотерапевтом більше 25 років. Пройшла навчання в украінському проєкті Melanie Klein Trust (2001-2022)
Працюю з дорослими та підлітками, украінськомовними та російськомовними.
На моєму шляху, мені пощастило зустріти команду “DROGA”, де працюють висококваліфіковані психотерапевти. Впевнена, що співпраця з колегами надихає мене на подальший розвиток та надання кваліфікованноі психотерапевтичної допомоги дорослим та молоді.

sedelnykova@yahoo.com

Jestem psychoterapeutką psychoanalityczną, z zawodu psychiatrą, aktualnym członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydatem do UPO (Study-group Ukraina program dla IPA), terapeutką szkoleniową i superwizorką UAPP.
Mam doświadczenie zawodowe jako psychoterapeutka i psychiatra w klinikach psychoneurologicznych Ukrainy. Pracuję jako psychoterapeutka od ponad 25 lat, studiowałam w ukraińskim projekcie Melanie Klein Trust (2001-2022).
Pracuję z dorosłymi i młodzieżą, mówiącą po ukraińsku i rosyjsku.
Na swojej drodze miałam szczęście spotkać zespół „DROGA”, w którym pracują wysoko wykwalifikowani psychoterapeuci. Jestem przekonana, że ​​współpraca z kolegami inspiruje mnie do dalszego rozwoju i świadczenia wykwalifikowanej pomocy psychoterapeutycznej dorosłym i młodzieży.

sedelnykova@yahoo.com

Dlaczego podejście psychoanalityczne?

Psychoanaliza jest głębokim i intensywnym procesem badania umysłu i pozwala poznawać to, co w nas nieznanie i nieświadome: ukryte motywy naszych działań i wyborów, wzorce relacji czy wreszcie obszary zastoju, pustki czy martwoty, albo przeciwnie niewykorzystywane umiejętności i talenty. Terapia psychoanalityczna jest poszukiwaniem odpowiedzi na różne pytania: dlaczego nie możemy sięgnąć po to czego pragniemy? Dlaczego niszczymy kolejne szanse i możliwości? Dlaczego nie możemy tworzyć udanych relacji? Dlaczego żyjemy obok życia? Itp.

Celem psychoterapii psychoanalitycznej, czy psychoanalizy jest nie tyle dostarczenie konkretnych rozwiązań, czy zmiana sama w sobie, ile uruchomienie twórczego potencjału jednostki, nadanie znaczenia swojemu życiu, czy osiąganie wewnętrznej wolności. Celem jest nawiązanie żywej głębokiej relacji z innymi i sobą. Zmiana jest jedynie ubocznym produktem tak rozumianej terapii.

Dla wielu osób psychoanaliza to hermetyczne środowisko uparcie trzymające się anachronicznych idei. Nie jest jasne, dlaczego ten błędny stereotyp utrwalił się w potocznym rozumieniu. Tymczasem współczesna psychoanaliza i psychoterapia psychoanalityczna to twórcze połączenie tradycji i nowoczesności: jedna z najstarszych i chyba najszersza wiedza dotycząca przyczyn ludzkiego cierpienia, tysiące wymian klinicznych, dziesiątki tysięcy publikacji, setki seminariów, wykładów, konferencji, które służą nam po to, by lepiej pracować.

Psychoanaliza to sztuka słuchania, sztuka myślenia, odczuwania i nadawania znaczeń.

Czy terapia w Ośrodku „Droga” jest droga?

Terapia to z jednej strony koszt, przede wszystkim emocjonalny, czasowy, czy wreszcie finansowy, z drugiej strony terapia to inwestycja. Inwestując pieniądze, sprawdzamy, czytamy, szukamy opinii, ryzykujemy.

W przypadku terapii inwestujemy nasze nadzieje zaufanie, zaangażowanie. Czy terapia psychoanalityczne jest droga?
Wierzymy, że warta jest swojej ceny.

Koszt konsultacji 180 zł

Koszt terapii 140-160 zł w zależności od częstotliwości sesji.

Programy i informacje w ośrodku droga

Aktualności

Jak się z nami skontaktować?

Telefonicznie: 787 842 280, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 -18.00

Jeżeli nie będziemy mogli odebrać telefonu, prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej lub tekstowej. Skontaktujemy się najszybciej jak to będzie możliwe.

Mailowo: kontakt@oppdroga.pl