Droga

Jeżeli czytasz te słowa, to oznacza, że z jakiegoś istotnego powodu idąc własną drogą, dotarłeś właśnie w to miejsce. Być może jest coś, co odbiera Ci spokój coś, co domaga się Twojej uwagi.

Krocząc przez życie, przemierzamy różne ścieżki. Czasami to, co przed nami jawi się jako proste i oczywiste, ale bywa też, że poruszamy się mozolnie, czasami cierpimy z powodu utknięcia czy impasu, tracimy orientację lub siły, by iść dalej. Długimi miesiącami tkwimy
na rozdrożu albo kręcimy się w kółko. Innym razem biegniemy tak szybko, że gubimy to co ważne, nierzadko bezpowrotnie.

Jeśli czujesz, że na swojej drodze napotkałaś/napotkałeś przeszkody, którym nie możesz sprostać, potrzebujesz pomocy i jeśli przyjąć, że terapia to wspólna wyprawa, a przy tym uznasz, że możemy Ci w niej towarzyszyć lub pomóc – Zapraszamy.

Psychoanaliza to pełna pasji droga poznawania siebie
i sposób pomagania innym.

Nowa idea - nowa formuła
- pracownia Psychoanalityczna

Wiele lat temu, wspólnie z Marcinem Wiśniewskim powołaliśmy do życia przedsięwzięcie pod nazwą Pracownia Psychoanalityczna. Pierwotnie naszym celem było prowadzenie seminariów dla psychoterapeutów oraz wspieranie ośrodków psychoterapii pracujących na pierwszej linii frontu, przede wszystkim ośrodków pracujących w ramach NFZ.

Lata doświadczeń z tamtego okresu zaowocowały ideą powołania wspólnie prowadzonego ośrodka psychoterapii. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić w życie nasz pomysł, łącząc go z działaniem Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej Droga.

Nowy ośrodek nosi nazwę „Pracownia Psychoanalityczna” a jego podstawowym obszarem działania jest prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dorosłych. Oferujemy również superwizje i seminaria dla psychoterapeutów.

Zmienia się nieco skład zespołu. Przede wszystkim dołącza Marcin Wiśniewski jako współwłaściciel, oraz Aleksandra Mięsiak. W składzie zespołu pozostają: Zuzanna Kowalska, Katarzyna Leszczyńska oraz Łukasz Jędrych. Wszelkie informacja na stronie Pracowni Psychoanalitycznej.

Piotr Dworczyk
Marcin Wiśniewski

kim jesteśmy?

Zespół Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej „Droga” tworzą psychoterapeuci psychoanalityczni z Polski i Ukrainy.

Każdy z nas przeszedł długotrwałe szkolenie wsparte wymagającym treningiem własnym. 
Z doświadczenia wiemy, co to impas, bezsilność, utknięcie i ile wysiłku czasem potrzeba by ruszyć z miejsca, ale znamy również radość rozwoju i doświadczania wewnętrznej wolności. Istotą szkolenia terapeuty psychoanalitycznego jest zdobywanie wiedzy przez doświadczenie, pokora, wytrwałość i wiara.

W jakich sprawach warto się do nas zgłaszać?

  • Pracujemy z osobami doświadczającymi przygnębienia czy zastoju.
  • Tymi, którzy cierpią z powodu zagubienia.
  • Z osobami, które nie mogą znaleźć swojej drogi, dobrego związku, czy dobrej samotności, swojego miejsca w życiu, albo też cierpią,
    nie mogąc nadać swojemu życiu znaczenia.
  • Z tymi, których przytłacza życie i wymogi współczesnego świata.

     

    Szczególną uwagę poświęcamy tak zwanym Młodym Dorosłym, tym, którzy stoją na progu życia, wobec problemów określenia własnych wyborów i własnej drogi.

Jak pracujemy?

Proponujemy kilka możliwych opcji:

Cykl konsultacji

Podstawową formą pomocy w naszym ośrodku jest cykl 3-4 konsultacji. Nie wszystkie osoby zgłaszające się po pomoc potrzebują psychoterapii, a jeśli tak, to niekoniecznie psychoterapii psychoanalitycznej. Czasami spotkanie z terapeutą pozwala rozpoznać sytuację wewnętrzną, nazwać problemy i uruchomić naturalne siły rozwojowe i jest wystarczającą formą pomocy. Cykl konsultacji, ma w swoim założeniu, określić bieżący stan osoby i ewentualnie prowadzić do wyboru optymalnej formy pracy terapeutycznej lub farmakoterapii. Efektem tej wstępnej formuły może być, ale nie musi, wskazanie do podjęcia terapii, w tym terapii psychoanalitycznej.

Konsultacje do terapii psychoanalitycznej

Jeśli zgłaszają się do nas osoby poszukujące psychoterapii psychoanalitycznej, ponieważ wcześniej zdobyły wiedzę na temat takiej formy pracy, proponujemy konsultację ukierunkowaną na określenie źródeł cierpienia, konfliktów, problemów czy impasu. Z reguły konsultacja odbywa się
u psychoterapeuty, u którego dana osoba podejmie terapię, choć może zdarzyć się, że w wyniku konsultacji zgłaszająca się osoba zostaje skierowana do kogoś z zespołu lub spoza zespołu. Konsultacja do terapii psychoanalitycznej to również cykl kilku spotkań.

Psychoterapia psychoanalityczna

Każda z osób pracujących w zespole przygotowana jest do prowadzenia długoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej.

Psychoterapia psychoanalityczne jest intensywną formą pracy. Spotkania odbywają się w stałych porach z częstotliwością 2-3 sesji w tygodniu. Intensywność ta wynika z założenia, że zmiana struktury psychicznej odbywa się w wyniku powolnego procesu, tak jak nasze charaktery ukształtowane zostały raczej przez wieloletnie doświadczenia emocjonalne niż jednorazowe przeżycia i zdarzenia.

Celem terapii psychoanalitycznej jest rozumienie siebie, a nie sama zmiana. Jest ona jedynie produktem ubocznym procesu rozumienia siebie. Proces taki można przyrównać do nauki gry na instrumencie czy nauki języka. Tyle że instrumentem jest własne życie i umysł, a językiem – język emocji.

Terapia psychoanalityczne jest zarówno metodą leczenia jak i drogą rozwoju. Jest wymagającym przedsięwzięciem i jednocześnie inwestycją. Naszym zdaniem — dobrą inwestycją.

Jak pracujemy?

Uważnie, spokojnie, z pasją, a przede wszystkim w zespole.

zespół ośrodka droga:

piotr dworczyk

Współwłaściciel ośrodka

Piotr Dworczyk Ośrodek DROGA Psychoterapia Psychoanaliza Warszawa

Jestem psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz International Psychoanalytical Assaciation, psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję klinicznie z młodzieżą i dorosłymi od ponad 30-tu lat. Od wielu lat prowadzę seminaria oraz sprawuję opiekę merytoryczną nad różnymi zespołami terapeutów. W tym roku postanowiłem otworzyć własny ośrodek. Dlaczego? Po pierwsze swoje pierwsze kroki jako psychoterapeuta stawiałem pracując w zespołach, czy to Ośrodka „Monar” w czasach, kiedy swoją wiedzą dzielił sięz nami Marek Kotański, potem w zespole Laboratorium Psychoedukacji. Po drugie praca w zespole jest, moim zdaniem niezbędnym etapem rozwoju psychoterapeuty, zabezpiecza nas przed błądzeniem i samotnością. Jest wreszcie trzeci powód – uznałem, że warto dzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem z grupą osób zainteresowanych rozwojem zawodowym i wspólną pracą.

Aleksandra Mięsiak

Aleksandra Mięsiak

Jestem psychoterapeutką młodzieży i młodych dorosłych.
Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne realizowane przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja.
Staż psychoterapeutyczny odbyłam w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Swoją pracę psychoterapeutyczną postrzegam jako uważne towarzyszenie młodemu człowiekowi w drodze budowania tożsamości i niezależności.

zuzanna kowalska

Zuzanna Kowalska Ośrodek DROGA Psychoterapia Psychoanaliza Warszawa

Jestem psychologiem i kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Moje zainteresowanie psychoanalizą i istnieniem nieświadomego obszaru ludzkiej psychiki zrodziło się już podczas studiów, po których zdecydowałam się wziąć udział w Studium Psychoterapii Analitycznej.
Pracuję psychoterapeutycznie z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi, mam również 5-letnie doświadczenie pracy psychologicznej w placówkach oświatowych.
W Ośrodku pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Doceniam, że mogę być członkiem Zespołu Ośrodka, ponieważ wierzę, że praktyka psychoterapii psychoanalitycznej jest Drogą, którą dobrze iść razem.

Jak się z nami skontaktować?

Telefonicznie: 787 842 280, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 -18.00

Jeżeli nie będziemy mogli odebrać telefonu, prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej lub tekstowej. Skontaktujemy się najszybciej jak to będzie możliwe.

Mailowo: kontakt@oppdroga.pl