dlaczego „Droga”?

Jeżeli, czytasz te słowa tzn., że z jakiegoś powodu idąc własną drogą, dotarłeś właśnie w to miejsce.

Każdy z nas, krocząc przez życie, przemierza różne ścieżki.
Poruszamy się czasem mozolnie, czasami cierpimy z powodu utknięcia czy impasu, czasami biegniemy tak szybko, że gubimy coś, co dla nas jest ważne, nierzadko bezpowrotnie. Tracimy orientację lub siły, by iść dalej, długimi miesiącami tkwimy na rozdrożu.

Jeśli przyjąć, że terapia to wspólna wyprawa, jeśli uznasz, że możemy Ci w niej towarzyszyć lub pomóc – Zapraszamy.

kim jesteśmy?

Zespół Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej „Droga” tworzą psychoterapeuci psychoanalityczni i kandydaci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Każdy z nas przeszedł długotrwałe szkolenie wsparte wymagającym treningiem własnym.

W tradycji analitycznej szkolenie oparte jest na trzech filarach: pracy terapeutycznej prowadzonej pod superwizją, seminariach teoretycznych oraz własnym treningu w postaci terapii. Wymogi dotyczące terapii własnej są bardzo wysokie, by pomagający rozumiał i czul z czym mierzy się drugi człowiek. Celem szkolenia jest integrowanie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem emocjonalnym. Próbujemy poznać siebie, by pomagać innym.

Pracujemy w zespole.

dlaczego podejście psychoanalityczne?

Dla wielu osób psychoanaliza to hermetyczne środowisko uparcie trzymające się anachronicznych idei. Nie jest jasne, dlaczego ten błędny stereotyp utrwalił się w potocznym rozumieniu.

Tymczasem współczesna psychoanaliza i psychoterapia psychoanalityczna to tysiące wymian klinicznych, dziesiątki tysięcy publikacji, setki seminariów, wykładów, konferencji, które służą nam po to, by lepiej pracować.

psychoanaliza to pełna pasji droga poznawania siebie i sposób pomagania innym.

Piotr Dworczyk

Szef ośrodka
Piotr Dworczyk Ośrodek DROGA Psychoterapia Psychoanaliza Warszawa

Jestem psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz International Psychoanalytical Assaciation, psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję klinicznie z młodzieżą i dorosłymi od ponad 30-tu lat. Od wielu lat prowadzę seminaria oraz sprawuję opiekę merytoryczną nad różnymi zespołami terapeutów. W tym roku postawiłem otworzyć własny ośrodek. Dlaczego? Po pierwsze swoje pierwsze kroki jako psychoterapeuta stawiałem pracując w zespołach, czy to Ośrodka „Monar” w czasach, kiedy swoją wiedzą dzielił się z nami Marek Kotański, potem w zespole Laboratorium Psychoedukacji. Po drugie praca w zespole jest, moim zdaniem niezbędnym etapem rozwoju psychoterapeuty, zabezpiecza nas przed błądzeniem i samotnością. Jest wreszcie trzeci powód – uznałem, że warto dzielić się moim wieloletnim doświadczeniem z grupą osób zainteresowanych rozwojem zawodowym i wspólną pracą.

Ewa Podbielkowska

Ewa Podbielkowska Ośrodek DROGA Psychoterapia Psychoanaliza Warszawa

Pracuję jako psychoterapeutka od 2014 r. Moją drogę do tego zawodu poprzedzają wieloletnie doświadczenia w pracy na rzecz wspierania dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spectrum autyzmu. Myślenie o pracy w zawodzie psychoterapeuty psychoanalitycznego wyłoniło się w trakcie poszukiwań jak najskuteczniejszych metod i form pracy i własnej drogi rozwoju osobistego i zawodowego.
Konsekwencją tych działań było rozpoczęcie profesjonalnego szkolenia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, podjęcie praktyki klinicznej w poradni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, gdzie mogłam uczyć się od pasjonatów myśli psychoanalitycznej. Moimi superwizorami i przewodnikami, wprowadzającymi mnie do zawodu są wybitni psychoanalitycy i psychoterapeuci psychoanalityczni z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im, Hanny Segal, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję również w ramach własnej praktyki, ale z zespołem ośrodka jest mi po drodze.

Zuzanna Kowalska

Ośrodek DROGA Psychoterapia Psychoanaliza Warszawa

Myślenie o pracy w zawodzie psychoterapeuty psychoanalitycznego wyłoniło się w trakcie poszukiwań jak najskuteczniejszych metod i form pracy i własnej drogi rozwoju osobistego i zawodowego.
Konsekwencją tych działań było rozpoczęcie profesjonalnego szkolenia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, podjęcie praktyki klinicznej w poradni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, gdzie mogłam uczyć się od pasjonatów myśli psychoanalitycznej. Moimi superwizorami i przewodnikami, wprowadzającymi mnie do zawodu są wybitni psychoanalitycy i psychoterapeuci psychoanalityczni z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im, Hanny Segal, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję również w ramach własnej praktyki, ale z zespołem ośrodka jest mi po drodze.

Łukasz Jędrych

Łukasz Jędrych Ośrodek DROGA Psychoterapia Psychoanaliza Warszawa

Jestem psychologiem, kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyłem szkolenie w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, która wkracza w okres dojrzałości. Po 7 latach zdobywania doświadczeń klinicznych na oddziałach szpitalnych oraz w poradniach i ośrodkach zdrowia psychicznego dołączyłem do zespołu Ośrodka, by móc wspólnie podążać Drogą rozwoju zawodowego.

Jak pracujemy?

Cykl konsultacji

Podstawową formą pomocy w naszym ośrodku jest cykl 3-4 konsultacji. Nie wszystkie osoby zgłaszające się po pomoc potrzebują psychoterapii, a jeśli tak, to nie koniecznie psychoterapii psychoanalitycznej. Czasami spotkanie z terapeutą pozwala rozpoznać sytuację wewnętrzną, nazwać problemy i uruchomić naturalne siły rozwojowe i jest wystarczającą formą pomocy. Cykl konsultacji, ma w swoim założeniu, prowadzić do wyboru optymalnej formy pracy terapeutycznej lub farmakoterapii. Efektem tej wstępnej formuły może być wskazanie do podjęcia terapii, w tym terapii psychoanalitycznej.

Konsultacje do terapii psychoanalitycznej

Jeśli zgłaszają się do nas osoby poszukujące psychoterapii psychoanalitycznej, ponieważ wcześniej zdobyły wiedzę na temat takiej formy terapii, proponujemy konsultację ukierunkowaną na określenie źródeł cierpienia, konfliktów, problemów czy impasu. Z reguły konsultacja odbywa się u psychoterapeuty, u którego dana osoba podejmie terapię, choć może zdarzyć się, że w wyniku konsultacji zgłaszająca się osoba zostaje skierowana do kogoś z zespołu lub spoza zespołu. Konsultacja do terapii psychoanalitycznej to również cykl kilku spotkań.

Psychoterapia psychoanalityczna

Każda z osób pracujących w zespole przygotowana jest do prowadzenia długoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej. Celem takiej terapii jest nie tyle rozwiązanie problemów co zyskanie sposobów rozwiązywania problemów.

Psychoterapia psychoanalityczne jest intensywną formą pracy. Spotkania odbywają się w stałych porach z częstotliwością 2-3 sesji w tygodniu. Intensywność ta wynika z założenia, że zmiana struktury psychicznej odbywa się w wyniku powolnego procesu, tak jak nasze charaktery ukształtowane zostały raczej przez wieloletnie doświadczenia emocjonalne niż jednorazowe przeżycia i zdarzenia.

Celem terapii psychoanalitycznej jest nie tyle zmiana, ona jest jedynie produktem ubocznym procesu rozumienia siebie. Proces ten można przyrównać do nauki gry na instrumencie czy nauki języka. Tyle, że instrumentem jest własne życie i umysł, a językiem – język emocji.

Terapia psychoanalityczne jest zarówno metodą leczenia jak i drogą rozwoju. Jest wymagającym przedsięwzięciem i jednocześnie inwestycją. Dla nas – dobrą inwestycją.

Jak pracujemy?

Uważnie, spokojnie, z pasją, a przede wszystkim w zespole.

W jakich sprawach warto się do nas zgłaszać?

Pracujemy z osobami doświadczającymi depresji, samotności, zagubienia. Z tymi, którzy nie mogą znaleźć swojej drogi, dobrego związku, czy dobrej samotności, swojego miejsca w życiu, albo cierpią, nie mogąc nadać swojemu życiu znaczenia.Szczególną uwagę poświęcamy tak zwanym Młodym Dorosłym, tym, którzy stoją na progu życia, wobec problemów określenia własnych wyborów, własnej drogi.

Czy terapia w Ośrodku „Droga” jest droga?

Terapia to z jednej strony koszt, przede wszystkim emocjonalny, czasowy, czy wreszcie finansowy, z drugiej strony terapia to inwestycja. Inwestując pieniądze sprawdzamy, czytamy, szukamy opinii, ryzykujemy.

W przypadku terapii inwestujemy nasze nadzieje zaufanie, zaangażowanie. Czy terapia psychoanalityczne jest droga? Wierzymy, że warta jest swojej ceny.

Koszt konsultacji 150 zł

Koszt terapii 130-140 zł w zależności od częstotliwości sesji.

Aktualnośći

Jan 7, 2021 – Tim Walter

Nulla aliquam egestas quisque augue faucibus

Jan 7, 2021 – Tim Walter

Pellentesque adipiscing iaculis hac aliquam

Jan 7, 2021 – Tim Walter

Porta magna integer tellus